top of page

Sat Math, AP Calculus sınavları Türk eğitim sisteminden bir çok yönüyle  farklı soru tiplerinden oluşmaktadır. Sınavların içeriklerinde Türkiye'de okutulmayan bir çok konu bulunmaktadır. Ayrıca ortak olan konularda da soru tipleri birbirinden çok farklıdır. Amerikan eğitim sisteminde öğrencilerin üniversiteye yerleşmek için girdikleri bu sınavlarda grafik hesap makineleri çok aktif olarak kullanılmakta ve integral alma, grafik çizme ve denklem çözme gibi bir çok komplike işlem yapılmaktadır. BMA de Sat Math, Sat Subject Math level 1, Sat Subject Math level 2, AP Calculus özel dersleri yalnızca alanında uzman ve bir çok öğrenci yetiştirmiş eğitimciler tarafından verilmektedir. BMA özel ders öğretmenleri eğitimini verdikleri derslerle ilgi tüm gelişmeleri takip etmekte ve  bu derslerle ilgili uzun yıllarda oluşturulmuş dokümanları kullanmaktadır

SAT Math

Sat Matematik sınavında problem çözme, modelleme, kavramları stratejik olarak kullanma ve cebir kalıplarını kullanma üzerinde durulmuştur.
Gerçek Hayat Vurguları:


Sat Math sınavı sizi tüm matematik konularından test etmek yerine bildiğiniz konuları farklı durumlarda uygulamanızı istemektedir. Sat Matematik sorularının dizayn edilme amacı sizin 
    Üniversite matematik, Fen ve sosyal derslerde 
    Meslek hayatınızda
    Kişisel hayatınızda 
Kullanacağınız matematik problem çözümlerini ve modellemeleri yansıtmaktır.

Örnek olarak Sat Math sorularını çözmek için çeşitli adımları uygulamanız gerekecektir çünkü gerçek hayatta da bir işi bitirmek için tek bir işlem yapmak çoğunlukla yeterli olmayacaktır.

Hızlı Gerçekler;
Çoğu Matematik soruları çoktan seçmelidir, ancak bazı sorular (grid in sorular) cevapları kendinizin yazmanızı isteyecektir
Matematik sınavı İki bölüme ayrılmıştır: Math Test Calculator ve Math Test No Calculator
Odak Noktası
Sat Math testi kolej geleceğinizde size faydalı olacak şu üç alana odaklanmıştır
Heart Of Algebra:  Denklem çözümleri ve Denklem Sistemleri üzerine odaklanmıştır
Problem Solving and Data Analysis, Word Problems ve istatistik konularının çözümüne odaklanmıştır
Passport To Advanced Math, Kompleks eşitlikler üzerinde işlem yapma ve bunların çözümü üzerinde odaklanmıştır.
Additional Topics in Math: Geometri, Trigonometri ve diğer üniversite konularına odaklanmıştır
MATEMATİK TESTİ NEYİ ÖLÇER ?
Akıcılık;
SAT Matematik testi size 
İşlemleri hızlı, esnek , efektif ve stratejik olarak yapabilme
Problemleri en efektif çözüm yöntemlerini kullanarak hızlı bir şekilde çözebilme
Yetkinliklerinizi gösterebilme amacı taşımaktadır.

Kavramsal Anlayış:

Matematik işlemlerini yapma, kavramları anlayabilme ve bağıntıları kurma yetkinliklerinizi gösterebilirsiniz. Örneğin Sat Math sınavı lineer denklemlerin özellikleri grafikleri ve yorumları hakkında bağlantılar kurmanızı isteyebilir.
Uygulamalar:
Sınavda çıkacak olan problemler sizden durumları analiz etme, temel bileşenleri belirleme, problemi matematiksel olarak ifade etme ve çözüme ulaşma  yetkinliklerinizi geliştirmenizi isteyecektir.
Hesap Makinası Kullanımı:
Hesap makinaları hem lise hayatınızda hem üniversite hayatınızda kullanmanız gerek çok önemli gereçlerdir. Bu açıdan Hesap Makinasını Ne zaman ve nasıl kullanmanız gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Sınavda hesap makinası denklem çözmenize ve basit işlemleri yapmanıza yardımcı olacak ve böylece size zaman kazandıracaktır. BMA olarak yaptığımız tüm özel derslerde sat sınavları ile uyumlu hesap makinaları kullanmaktayız ve öğrencilerimize hesap makinalarının nasıl kullanılacağını öğretmekteyiz.
Grid in Soruları:

Sat math sınavında soruların yüzde 22 si grid in sorularından oluşmaktadır. Doğru cevapları şıklardan seçmek yerine kendiniz boşluklara yazmalısınız.

 Boğazici Math Academy olarak SAT derslerinde uzman kadromuzla birebir özel ders vermekteyiz. Çalıştığımız öğrencilerimize önce bir deneme uygulamakta ve bu denemeden çıkan sonuçlara göre öğrencimize bir çalışma programı tavsiye etmekteyiz. Öğrencilerimiz tüm konular bitene kadar math tutor ile birlikte sorular çözmekte ve ödevlendirilmektedir. Konular  bittikten sonra sınava kadar sürekli collegeboard ın da tavsiye ettiği en iyi sat kitaplarından denemeler çözmekte ve eksikleri giderilmektedir. 

ACT Math

 

ACT bir lise mezununun üniversite seviyesindeki akademik çalışmaya olan hazırlık durumunu ölçer. Bu sınav çoğu Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilip, SAT sınavına alternatif olarak alınabilir. Toplam 60 soru vardır ve sınav süresi 60 dk. Sınavda hesap makinesi kullanımına izin verilmekte olup, puanlama 1-36 arasında değişmektedir. 

KÜÇÜK BAŞLIK

ACT (American College Testing)
ACT sınavı bir çok üniversitenin kabul ettiği bir sınavdır. ACT sınavının amacı lise öğrencilerinin yeterliliklerini ölçme ve üniversitelere başvuruları değerlendirmek için tek bir ortak sınav sonucu vermektir. Üniversitelerin kabul heyetleri standart skorlar ile birlikte Diploma Notu, Aldığınız Dersler, Referans Mektupları, Müfredat dışı aktiviteler, mülakatlar ve kişisel özgeçmişleri değerlendirmektedir. ACT skorunun ne kadar önemli olduğu okulların kararlarına göre değişmektedir

ACT Sınavı Ne Zaman Alınmalı ?
Bir çok Lise Öğrencisi SAT ve ACT sınavlarını 10. sınıfta almayı tercih etmektedir. Başvurulardan önce istenen puanı almak için zaman bırakmak her zaman öğrencilerin avantajına olacaktır.
ACT sınavının içeriğinde İngilizce, Reading, Matematik ve Fen kısımları bulunmaktadır. Ayrıca ACT sınavı tercihe bağlı olark 40 dakikalık bir Writing testi de sunmaktadır. Sınav süresi 2 saat 55 dakikadır. Eğer tercihe bağlı Essay kısmını da alırsanız bu süreye 40 dakika daha eklenecektir. Sınavda bütün bölümler 1 den 36 ya kadar puanlanmaktadır ve bunların ortalaması öğrencilerin ACT skoru olarak belirlenmektedir.

ACT VS SAT ?
Bir çok üniversite hem ACT hem de SAT skorunu kabul etmektedir ve sınavları arasında 
herhangi bir ayırım yapmamaktadır. Dilerseniz başvuru için her iki skoru da elde edip
kullanabilirsiniz. 2016 yılında yapılan değişiklikler SAT sınavını daha kolay hale 
getirmiştir. ACT veya SAT sınavları arasında tercih yapmanın en iyi yöntemi
birer tam zamanlı sınav yaparak kararı öğrenciye bırakmaktır. 

bottom of page